Een stoomtrekker, ook een schaalmodel als deze, is voor de Nederlandse wet een landbouwvoertuig. Als je, zoals Stoomplezier doet met pasagiers gaat rondrijden is dit ongeregeld personen vervoer over de weg. Uiteraard moet je in het land van duizend regeltjes dan aan allerlei voorwaarden voldoen. Een grappige bijkomstigheid is dat betrokken ambtenaren zich wel het hoofd breken over de vraag welk regeltje dan van toepassing is. Een stoomvoertuig is duidelijk niet van deze tijd en ik ben dus niet in een vakje te plaatsen. En dat vind ik eigenlijk wel best ook.

De commerciële activiteiten zijn ondergebracht in de firma Stoomplezier. Ingeschreven bij de  KvK Noord Nederland, nr. 51195410.  Stoomplezier is BTW plichtig. Elke klant ontvangt een factuur waarop de BTW duidelijk vermeld wordt. Voor entertainment geld het 9% BTW tarief.
Voor de trekker heb ik uiteraard een WA verzekering, Voor een speciale rit met pasagiers gelden aparte regels
De stoomketel valt onder keur volgens de Europese wetgeving op dit gebied (vroeger de stoomwet) en wordt periodiek gekeurd door Lloyds Register Nederland.

Voor het rijden met passagiers op de openbare weg is vaak een ontheffing van de wegbeheerder- meestal een gemeente- nodig. Voor onze eigen gemeente Wasterkwartier beschik ik over deze ontheffing van artikel 61b,van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens1990, voor het gebruik op gemeentelijke wegen.  Ook voldoet het materieel aan de in de ontheffing gestelde eisen. 
Voor het rijden met de combinatie op een evenement, optocht, afgesloten weggedeelte of privé terrein is over het algemeen geen aparte vergunning of ontheffing nodig. In andere gevallen en bij twijfel: informeer bij uw lokale overheid. De eventuele leges/ kosten voor een ontheffing/vergunning worden komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

ws HPIM4001

Stoomplezier rijd ook bij regen en slecht weer gewoon volgens de gemaakte afspraken, al zal het plezier wellicht iets minder zijn. Alleen bij vorst en gladde wegen wordt er niet  gereden en ook niet bij extreem weer indien de veiligheid in het geding komt.

Na de natte zomer van 2011 zijn een paar dingen duidelijk geworden. Rijden op de verharde weg kan eigenlijk onder alle omstandigheden. Nat grasland lukt ook. Op echt drassig land kan ik niks anders doen dan met de losse machine rijden of stationair draaien en eventueel een werktuig aandrijven. Meest ideaal voor stoomplezier is een hard, egaal  en  kortgemaaid grasveld of verharde wegen, waarbij asfalt de voorkeur heeft boven een hobbellige klinkerweg. En over kasseien kan ik kort zijn, daar rij ik niet op.